Sdělení  č.  368/2020 Sb.
Ministerstva pro místní rozvoj
o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky
Oblasti úpravy:
Územní plánování, investiční výstavba.;
Schváleno (Vydáno): 31.08.2020 Účinnost od: 10.09.2020
Uveřejněno v č. 149/2020 Sbírky zákonů na straně 3883