Zákon  č.  386/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
Oblasti úpravy:
Daň z převodu nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí.;
Schváleno (Vydáno): 15.09.2020 Účinnost od: 26.09.2020
Uveřejněno v č. 155/2020 Sbírky zákonů na straně 3946

Pozn.: Ustanovení čl. III a IV nabývají účinnosti 1.1.2021.