Usnesení  č.  392/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (hromadné akce, stravovací služby)
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 30.09.2020 Účinnost od: 05.10.2020 Zrušeno: 19.10.2020
Uveřejněno v č. 158/2020 Sbírky zákonů na straně 3987

Pozn.: Usnesení vlády č. 958/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
zrušeno 399/2020 Sb.