Usnesení  č.  398/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů)
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 08.10.2020 Účinnost od: 12.10.2020 Zrušeno: 22.10.2020
Uveřejněno v č. 162/2020 Sbírky zákonů na straně 4394

Pozn.: Usnesení vlády č. 994/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
zrušeno 426/2020 Sb.