Usnesení  č.  400/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (zákaz a omezení hromadných akcí, stravovacích služeb, prodejen...)
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 08.10.2020 Účinnost od: 12.10.2020 Zrušeno: 14.10.2020
Uveřejněno v č. 162/2020 Sbírky zákonů na straně 4398

Pozn.: Usnesení vlády č. 996/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
zrušeno 407/2020 Sb.