Usnesení  č.  402/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních soc. služeb)
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 08.10.2020 Účinnost od: 09.10.2020 Zrušeno: 04.11.2020
Uveřejněno v č. 162/2020 Sbírky zákonů na straně 4403

Pozn.: Usnesení vlády č. 998/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.