Usnesení  č.  408/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 12.10.2020 Účinnost od: 14.10.2020 Zrušeno: 02.11.2020
Uveřejněno v č. 166/2020 Sbírky zákonů na straně 4493

Pozn.: Usnesení vlády č. 1022/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.