Usnesení  č.  412/2020 Sb.
Vlády České republiky
o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 12.10.2020 Účinnost od: 12.10.2020 Zrušeno: 15.02.2021
Uveřejněno v č. 166/2020 Sbírky zákonů na straně 4502

Pozn.: Usnesení vlády č. 1028/2020. Opatření pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.