Usnesení  č.  417/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (změna usnesení č. 409/2020 Sb.)
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 16.10.2020 Účinnost od: 17.10.2020 Zrušeno: 16.12.2020
Uveřejněno v č. 168/2020 Sbírky zákonů na straně 4523

Pozn.: Usnesení vlády č. 1048/2020. Opatření pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu. COVID-19, SARS-CoV-2, koronairus.