Usnesení  č.  419/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (zaměstnávání cizinců při provádění krizových opatření)
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 16.10.2020 Účinnost od: 16.10.2020 Zrušeno: 15.02.2021
Uveřejněno v č. 168/2020 Sbírky zákonů na straně 4527

Pozn.: Usnesení vlády č. 1050/2020. Opatření pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.