Usnesení  č.  421/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 19.10.2020 Účinnost od: 21.10.2020 Zrušeno: 02.11.2020
Uveřejněno v č. 169/2020 Sbírky zákonů na straně 4538

Pozn.: Usnesení vlády č. 1074/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.