Usnesení  č.  442/2020 Sb.
Vlády České republiky
o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb.
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 30.10.2020 Účinnost od: 31.10.2020 Zrušeno: 04.11.2020
Uveřejněno v č. 180/2020 Sbírky zákonů na straně 4806

Pozn.: Usnesení vlády č. 1111/2020. Opatření pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.