Usnesení  č.  444/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob)
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 30.10.2020 Účinnost od: 04.11.2020 Zrušeno: 18.11.2020
Uveřejněno v č. 180/2020 Sbírky zákonů na straně 4809

Pozn.: Usnesení vlády č. 1113/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
zrušeno 463/2020 Sb.