Usnesení  č.  472/2020 Sb.
Vlády České republiky
o změně krizových opatření
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 20.11.2020 Účinnost od: 20.11.2020 Zrušeno: 05.12.2020
Uveřejněno v č. 194/2020 Sbírky zákonů na straně 5371

Pozn.: Usnesení vlády č. 1196/2020. Opatření pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.