Usnesení  č.  476/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob)
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 20.11.2020 Účinnost od: 23.11.2020 Zrušeno: 03.12.2020
Uveřejněno v č. 194/2020 Sbírky zákonů na straně 5380

Pozn.: Usnesení vlády č. 1200/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
zrušeno 498/2020 Sb.