Usnesení  č.  483/2020 Sb.
Vlády České republiky
o změně krizových opatření
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 23.11.2020 Účinnost od: 25.11.2020 Zrušeno: 12.04.2021
Uveřejněno v č. 197/2020 Sbírky zákonů na straně 5426

Pozn.: Usnesení vlády č. 1226/2020. Opatření pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.