Usnesení  č.  499/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Epidemie. Pandemie.;Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;
Schváleno (Vydáno): 30.11.2020 Účinnost od: 07.12.2020 Zrušeno: 21.12.2020
Uveřejněno v č. 204/2020 Sbírky zákonů na straně 5568

Pozn.: Usnesení vlády č. 1263/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
zrušeno 536/2020 Sb.