Nařízení  č.  493/2020 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.
Oblasti úpravy:
SPRÁVA VĚDY A VÝZKUMU.;
Schváleno (Vydáno): 16.11.2020 Účinnost od: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 202/2020 Sbírky zákonů na straně 5541