Zákon  č.  526/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Technická normalizace a typizace. ČSN a ON.;
Schváleno (Vydáno): 12.11.2020 Účinnost od: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 218/2020 Sbírky zákonů na straně 5962