Zákon  č.  540/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
Oblasti úpravy:
Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 01.12.2020 Účinnost od: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 221/2020 Sbírky zákonů na straně 6061

Pozn.: Ustanovení čl. II bodu 5 nabývá účinnosti 18.12.2020.