Zákon  č.  569/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.;Ochrana zdravých životních podmínek (očkování, dezinfekce, deratizace).;Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 16.12.2020 Účinnost od: 23.12.2020
Uveřejněno v č. 234/2020 Sbírky zákonů na straně 6610

Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.