Usnesení  č.  594/2020 Sb.
Vlády České republiky
o změně krizových opatření
Oblasti úpravy:
Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 23.12.2020 Účinnost od: 24.12.2020 Zrušeno: 27.12.2020
Uveřejněno v č. 242/2020 Sbírky zákonů na straně 6739

Pozn.: Usnesení vlády č. 1374/2020. Opatření pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.