Usnesení  č.  596/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (omezení prodeje, služeb, akcí)
Oblasti úpravy:
Epidemie. Pandemie.;Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;
Schváleno (Vydáno): 23.12.2020 Účinnost od: 27.12.2020 Zrušeno: 19.01.2021
Uveřejněno v č. 242/2020 Sbírky zákonů na straně 6744

Pozn.: Usnesení vlády č. 1376/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
zrušeno 16/2021 Sb.