Usnesení  č.  598/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 23.12.2020 Účinnost od: 04.01.2021 Zrušeno: 15.02.2021
Uveřejněno v č. 242/2020 Sbírky zákonů na straně 6752

Pozn.: Usnesení vlády č. 1378/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.