Zákon  č.  588/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
Oblasti úpravy:
VÝKON ROZHODNUTÍ. EXEKUCE. EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ.;VYŽIVOVACÍ POVINNOST.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Ochrana dětí.;Absolventi škol.;Rodičovská odpovědnost. Práva a povinnosti rodičů a dětí. Rodičovská moc.;Zanedbání povinné výživy.;
Schváleno (Vydáno): 16.12.2020 Účinnost od: 01.07.2021
Uveřejněno v č. 240/2020 Sbírky zákonů na straně 6702