Vyhláška  č.  592/2020 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
MYSLIVOST.;
Schváleno (Vydáno): 22.12.2020 Účinnost od: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 241/2020 Sbírky zákonů na straně 6734