Zákon  č.  609/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Oblasti úpravy:
Daň z nemovitých věcí.;Daně z příjmů obecně.;Daň z přidané hodnoty. DPH.;Daně obecně.;
Schváleno (Vydáno): 22.12.2020 Účinnost od: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 246/2020 Sbírky zákonů na straně 6882

Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz část třicátá pátá Čl. XLVIII zákona.