Usnesení  č.  9/2021 Sb.
Vlády České republiky
o změně krizových opatření
Oblasti úpravy:
Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 07.01.2021 Účinnost od: 11.01.2021 Zrušeno: 23.01.2021
Uveřejněno v č. 6/2021 Sbírky zákonů na straně 178

Pozn.: Usnesení vlády č. 12/2021. Opatření pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.