Usnesení  č.  11/2021 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních soc. služeb)
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 07.01.2021 Účinnost od: 11.01.2021 Zrušeno: 30.01.2021
Uveřejněno v č. 6/2021 Sbírky zákonů na straně 182

Pozn.: Usnesení vlády č. 14/2021. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
zrušeno 33/2021 Sb.