Usnesení  č.  12/2021 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (zpopelňování a provoz krematorií)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 11.01.2021 Účinnost od: 12.01.2021 Zrušeno: 15.02.2021
Uveřejněno v č. 7/2021 Sbírky zákonů na straně 186

Pozn.: Usnesení vlády č. 33/2021. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.