Zákon  č.  13/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Zbrojní průkaz. Zbrojní oprávnění.;Zbraně a střelivo (obecně).;
Schváleno (Vydáno): 16.12.2020 Účinnost od: 30.01.2021
Uveřejněno v č. 8/2021 Sbírky zákonů na straně 194