Usnesení  č.  17/2021 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (zdravotní způsobilost, periodické lékařské prohlídky, posudky)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 18.01.2021 Účinnost od: 19.01.2021 Zrušeno: 14.02.2021
Uveřejněno v č. 9/2021 Sbírky zákonů na straně 232

Pozn.: Usnesení vlády č. 54/2021. Opatření pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.