Usnesení  č.  21/2021 Sb.
Vlády České republiky
o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
Oblasti úpravy:
Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 22.01.2021 Účinnost od: 22.01.2021 Zrušeno: 15.02.2021
Uveřejněno v č. 11/2021 Sbírky zákonů na straně 250

Pozn.: Usnesení vlády č. 55/2021. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.