Usnesení  č.  22/2021 Sb.
Vlády České republiky
o změně krizových opatření
Oblasti úpravy:
Epidemie. Pandemie.;Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;
Schváleno (Vydáno): 22.01.2021 Účinnost od: 23.01.2021 Zrušeno: 15.02.2021
Uveřejněno v č. 11/2021 Sbírky zákonů na straně 251

Pozn.: Usnesení vlády č. 56/2021. Opatření pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.