Nařízení  č.  24/2021 Sb.
Vlády České republiky
o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence
Oblasti úpravy:
Zbraně a střelivo (obecně).;Prvotní evidence.;
Schváleno (Vydáno): 18.01.2021 Účinnost od: 30.01.2021
Uveřejněno v č. 12/2021 Sbírky zákonů na straně 266