Vyhláška  č.  28/2021 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
Oblasti úpravy:
Zbraně a střelivo (obecně).;Zbrojní průkaz. Zbrojní oprávnění.;
Schváleno (Vydáno): 26.01.2021 Účinnost od: 30.01.2021
Uveřejněno v č. 13/2021 Sbírky zákonů na straně 276