Nález  č.  29/2021 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
Oblasti úpravy:
COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Nájem bytu. Osobní užívání bytů a jiných obytných místností.;Nájemné.;
Schváleno (Vydáno): 08.12.2020 Účinnost od: 01.02.2021
Uveřejněno v č. 14/2021 Sbírky zákonů na straně 330

Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.