Vyhláška  č.  30/2021 Sb.
Ministerstva životního prostředí
o provedení některých ustanovení zákona o obalech
Oblasti úpravy:
Operativní evidence.;Obaly.;
Schváleno (Vydáno): 26.01.2021 Účinnost od: 16.02.2021
Uveřejněno v č. 15/2021 Sbírky zákonů na straně 354