Zákon  č.  40/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
Oblasti úpravy:
FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;
Schváleno (Vydáno): 28.01.2021 Účinnost od: 01.02.2021
Uveřejněno v č. 18/2021 Sbírky zákonů na straně 458

Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.