Zákon  č.  34/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;EVROPSKÁ UNIE (EU). ZÁPADOEVROPSKÁ UNIE.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Investiční výstavba. Investování.;Podnikání a majetková účast zahraničních osob.;
Schváleno (Vydáno): 19.01.2021 Účinnost od: 01.05.2021
Uveřejněno v č. 17/2021 Sbírky zákonů na straně 402

Pozn.: Ustanovení části první § 6 odst. 2 a § 17 odst. 3 a 4 nabývají účinnosti 11.10. 2020.