Zákon  č.  35/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Oblasti úpravy:
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Přijetí, vyhlašování (publikace) předpisů. Sbírky zákonů a nařízení.;Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 19.01.2021 Účinnost od: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 17/2021 Sbírky zákonů na straně 413