Zákon  č.  36/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Oblasti úpravy:
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Přijetí, vyhlašování (publikace) předpisů. Sbírky zákonů a nařízení.;
Schváleno (Vydáno): 19.01.2021 Účinnost od: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 17/2021 Sbírky zákonů na straně 417

Pozn.: Ustanovení části druhé a třetÍ nabývají účinnosti 1.1.2024 a ustanovení části dvanácté čl. XII bod 3 nabývá účinnosti 1.2.2022.