Zákon  č.  37/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
o evidenci skutečných majitelů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI.;Prvotní evidence.;Střet (kolize) zájmů.;Osoby právnické.;Osoby fyzické.;Fondy.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;
Schváleno (Vydáno): 19.01.2021 Účinnost od: 01.06.2021
Uveřejněno v č. 17/2021 Sbírky zákonů na straně 426