Zákon  č.  38/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
VÝKON ROZHODNUTÍ. EXEKUCE. EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ.;Exekuční prostředky k vydobytí peněžitého plnění.;
Schváleno (Vydáno): 19.01.2021 Účinnost od: 01.04.2021
Uveřejněno v č. 17/2021 Sbírky zákonů na straně 443