Zákon  č.  39/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Daně z příjmů obecně.;Daň z příjmů fyzických osob.;Daň z příjmů právnických osob.;
Schváleno (Vydáno): 19.01.2021 Účinnost od: 04.02.2021
Uveřejněno v č. 17/2021 Sbírky zákonů na straně 448