Nařízení  č.  41/2021 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Státní finanční podpory.;
Schváleno (Vydáno): 25.01.2021 Účinnost od: 06.02.2021
Uveřejněno v č. 19/2021 Sbírky zákonů na straně 466