Sdělení  č.  42/2021 Sb.
Ministerstva financí
, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2024, 0,00 %
Oblasti úpravy:
Státní dluhopisy.;
Schváleno (Vydáno): 01.02.2021 Účinnost od: 05.02.2021
Uveřejněno v č. 19/2021 Sbírky zákonů na straně 467