Sdělení  č.  43/2021 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Oblasti úpravy:
Kolektivní smlouva. Kolektivní vyjednávání.;
Schváleno (Vydáno): 25.01.2021 Účinnost od: 05.02.2021
Uveřejněno v č. 19/2021 Sbírky zákonů na straně 470