Usnesení  č.  48/2021 Sb.
Vlády České republiky
o změně krizového opatření
Oblasti úpravy:
Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 08.02.2021 Účinnost od: 09.02.2021
Uveřejněno v č. 22/2021 Sbírky zákonů na straně 538

Pozn.: Usnesení vlády č. 119/2021. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.