Vyhláška  č.  44/2021 Sb.
Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod
Oblasti úpravy:
Povrchové a podzemní vody.;
Schváleno (Vydáno): 01.02.2021 Účinnost od: 01.03.2021
Uveřejněno v č. 20/2021 Sbírky zákonů na straně 474